Wat psychologische veiligheid in organisaties en wereldvrede met elkaar gemeen hebben.

De term ‘psychologische veiligheid’ wordt overal gebruikt als belangrijke randvoorwaarde van succes in organisaties. Maar ‘psychologische veiligheid’ is in zichzelf een leeg begrip. We kunnen het nergens kopen of huren. Psychologische veiligheid blijft een populaire maar nietszeggende kreet als we niet begrijpen hoe psychologische veiligheid ontstaat en welke factoren hierin bijdragen. Het goede nieuws is…