Het 3 lagen cultuurmodel

  • Hoe zorg je ervoor dat plannen in je bedrijf ook echt worden omgezet in gedrag?
  • Hoe kun je voorkomen dat goede mensen naar een ander bedrijf overstappen?
  • Hoe kun je innovatie stimuleren onder je medewerkers?
  • Hoe zorg je ervoor dat verandering in je bedrijf wordt gezien als een uitdaging in plaats van een bedreiging?

Deze vragen horen bij cultuurvraagstukken. Je wilt collectief gedrag in je bedrijf veranderen, maar hoe overbrug je dan de kloof tussen zeggen en doen? De bedrijfscultuur is een thema dat ieder bedrijf raakt. Het 3 lagen cultuurmodel hanteert het uitgangspunt dat menselijk groepsgedrag van nature enorm hoog ontwikkeld is. Samenwerking en ons aanpassen aan de context: dat hoeven we niet te leren, hier is onze mensensoort op gepromoveerd boven alle andere diersoorten.

Maar waarom blijft het dan zo moeilijk om een cultuur van samenwerking en openheid te creëren? Het antwoord is te vinden in de context. We passen ons gedrag aan de randvoorwaarden van het bedrijf aan. Dus als je groepsgedrag in je bedrijf wilt veranderen, dan is het zinvol om te kijken hoe je de context in je bedrijf kunt veranderen. Eerst begrijpen, dan doen. Daar draait het om.

In het onderstaande filmpje wordt het 3 lagen cultuurmodel in een notendop uitgelegd.

Er is ook een uitgebreide blog over het 3 lagen cultuurmodel geschreven. Klik hier

Wat kan het 3 lagen cultuurmodel voor jou betekenen?

Het 3 lagen cultuurmodel helpt om te begrijpen hoe groepsgedrag zich verhoudt tot haar omgeving. Groepsgedrag van mensen heeft namelijk altijd een logische functie in de heersende context, hoe contraproductief dit gedrag soms ook lijkt.

Daarmee biedt het 3 lagen cultuurmodel kansen voor verschillende professionals.

  • Beleidsbepalers leren hoe zij de context van de organisatie slim kunnen veranderen zodat het groepsgedrag zich hier in de gewenste richting op kan aanpassen.
  • Consultants en interim-professionals kunnen het groepsgedrag bij hun opdrachtgevers beter duiden en adviseren over passende interventies op het gebied van mens en gedrag. Het 3 lagen cultuurmodel biedt hiermee een waardevolle aanvulling op trajecten die gericht zijn op procesverbetering (zoals Lean en Agile).
  • HR-professionals kunnen hun opleidings- en coachingsprogramma’s verrijken met verdiepende kennis over hoe groepsgedrag in organisaties werkt.

Wil je het 3 lagen cultuurmodel beter leren kennen? Meld je dan nu aan voor de introductieworkshop of de tweedaagse training!

De workshop en training over het 3 lagen cultuurmodel worden ook incompany gegeven. Ideaal als onderdeel van een opleidingsprogramma of als kennisverrijking van MT-teams. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.