Het 3 lagen cultuurmodel

  • Hoe zorg je ervoor dat plannen in je bedrijf ook echt worden omgezet in gedrag?
  • Hoe kun je voorkomen dat goede mensen naar een ander bedrijf overstappen?
  • Hoe kun je innovatie stimuleren onder je medewerkers?
  • Hoe zorg je ervoor dat verandering in je bedrijf wordt gezien als een uitdaging in plaats van een bedreiging?

Deze vragen horen bij cultuurvraagstukken. En cultuurvraagstukken gaan altijd over de kwaliteit van samenwerking. Samenwerking is geen gedrag wat we kunnen trainen. Samenwerking zit in ons allemaal verscholen. Maar óf we ook met elkaar gaan samenwerken, dat hangt helemaal af van de omstandigheden. Het 3 lagen cultuurmodel werpt hier meer licht op.

Het 3 lagen cultuurmodel hanteert het uitgangspunt dat samenwerking ons natuurlijke talent is. We hoeven het niet te leren, we doen het echter alleen onder de juiste randvoorwaarden. En die randvoorwaarden voor samenwerking draaien om twee woorden: wederzijdse afhankelijkheid.

Een groep gaat vanzelfsprekend met elkaar samenwerken als:

  1. De positie van leiders afhankelijk is van het draagvlak van hun volgers (wederzijdse afhankelijkheid in de hiërarchie).
  2. De groep weet waarom het een groep is (wederzijdse afhankelijkheid door een gezamenlijke groepsidentiteit).
  3. Als groepsleden binnen de groep een onmisbare rol vervullen (iedereen heeft elkaar nodig).

De wederzijdse afhankelijkheid kan op alle 3 de niveaus verstoord raken, wat vanzelfsprekend contraproductief groepsgedrag opwekt. Evenzo geldt dat de samenwerking in jouw bedrijf verbetert, als de wederzijdse afhankelijkheid in jouw organisatie wordt verhoogd. Deze wederzijdse afhankelijkheid kun je veranderen door de omgeving van de groep te veranderen. Slim beleid maken dus!

In het onderstaande filmpje wordt het 3 lagen cultuurmodel in een notendop uitgelegd.

Er is ook een uitgebreide blog over het 3 lagen cultuurmodel geschreven. Klik hier

Wat kan het 3 lagen cultuurmodel voor jou betekenen?

Het 3 lagen cultuurmodel helpt om te begrijpen hoe groepsgedrag zich verhoudt tot haar omgeving. Groepsgedrag van mensen heeft namelijk altijd een logische functie in de heersende context, hoe contraproductief dit gedrag soms ook lijkt.

Daarmee biedt het 3 lagen cultuurmodel kansen voor verschillende professionals.

  • Beleidsbepalers leren hoe zij de context van de organisatie slim kunnen veranderen zodat het groepsgedrag zich hier in de gewenste richting op kan aanpassen. Iminco begeleidt directie, bestuurders en betrokken medewerkers in het toepassen van de principes van het 3 lagen cultuurmodel op hun eigen specifieke vraagstukken.
  • Consultants en interim-professionals kunnen het groepsgedrag bij hun opdrachtgevers beter duiden en adviseren over passende interventies op het gebied van mens en gedrag. Het 3 lagen cultuurmodel biedt hiermee een waardevolle aanvulling op trajecten die gericht zijn op procesverbetering (zoals Lean en Agile).
  • HR-professionals kunnen hun opleidings- en coachingsprogramma’s verrijken met verdiepende kennis over hoe groepsgedrag in organisaties werkt.

Wil je het 3 lagen cultuurmodel beter leren kennen? Meld je dan nu aan voor de ééndaagse training!

De workshops over het 3 lagen cultuurmodel worden ook incompany gegeven. Ideaal als onderdeel van een opleidingsprogramma of als kennisverrijking van MT-teams. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.