We zijn allemaal schapen. En juist daar ligt onze kracht..

….om een bedrijfscultuur te veranderen Hoe kan het gebeuren dat de danser op dit filmpje een tsunami aan mensen in beweging krijgt? Hoe ontstaan trends en hypes? En wat kunnen we hieruit leren als we nadenken over cultuurverandering binnen organisaties? Dit artikel gaat dieper in op de invloed van onze omgeving op ons gedrag en…

Lees verder!

Waarom is een teammissie zo belangrijk? De wetenschap verklaart

In heel veel artikelen duikt het op, dus iedereen weet het ergens wel: Alle samenwerking begint met een gezamenlijke visie en missie. Toch blijkt het met die gezamenlijke missies binnen teams vaak erg droevig gesteld. Men heeft geen idee, probeert de bedrijfsmissie (vergeefs) te reproduceren, of geeft aan: ‘We willen het gewoon gezellig hebben met…

Lees verder!

De persoonlijke handleiding van de angsthaan

Een angsthaan is een resultaat- en statusbewuste manager, die in zijn gedrag wordt gedreven door angst voor (ego)verlies. Angsthanen zijn mijnenvelden, althans, zo worden ze ervaren door hun medewerkers. Toch valt dat mee, als je hun gebruiksaanwijzing kent. Deze 9 tips kunnen je helpen om op een prettige manier met hem (of haar) samen te werken…

Lees verder!

Verborgen agenda’s; de mollen in je moestuin

Verborgen agenda’s. Een term die regelmatig opduikt in de management-literatuur. We weten ergens dat het niet goed is voor de samenwerking en tegelijkertijd is het een hardnekkig fenomeen op de werkvloer. In dit artikel ga ik hier dieper op in. Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘Angst in mijn organisatie, Welnee!’. Wat is…

Lees verder!

Angst in míjn organisatie? Welnee!

Waarom is angst in bedrijven zo moeilijk grijpbaar? Hoe maak je het in je team zichtbaar? En dan? Dit artikel gaat hier dieper op in. Angst is één van de belangrijkste factoren die verandering in bedrijven tegenhoudt. Want angstige werknemers worden egeltjes: ze liggen stil en ze zetten hun stekels op. Maar hoe kun je…

Lees verder!

Actief luisteren, wat is dat nu precies?

Communiceren lijkt gemakkelijk, maar de praktijk wijst anders uit. De grootste conflicten in bedrijven ontstaan vanuit miscommunicatie. In dit artikel ga ik dieper in op communicatie en wat daar vaak in misgaat. Daarbij leg ik uit wat actief luisteren precies inhoudt en hoe je het in de praktijk brengt. In de columns en artikelen die…

Lees verder!

Angsthanen in het MT

Over hoe angst de basis vormt van hanengedrag. Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de helft van de overlegtijd verspillen aan wedstrijdjes verplassen, gekonkel en onderlinge positiebepaling. Er heerst niet zelden een ongeschreven maar voelbare pikorde over wie welke personen wél mag tegenspreken en wie niet. Het…

Lees verder!

Hoe herken je een (potentiële) leider in je organisatie?

In mijn vorige artikel (Leiderschap is niet te leren) heb ik de stelling uiteengezet dat leiderschap niet te leren is. In dit artikel ga ik dieper in op hoe je een (potentiële) leider kunt herkennen, zodat je het beschikbare (maar vaak latente) leiderschap binnen jouw organisatie optimaal kunt inzetten en verder ontwikkelen. Wat is leiderschap?…

Lees verder!

Leiderschap is niet te leren

Er wordt veel geschreven over wat leiderschap inhoudt en hoe je het kunt nastreven. Bijna alle adviezen snijden hout. Leiderschap gaat over het invoelen, begrijpen en inspireren van mensen. Het gaat over aandacht, richting geven en mensen in hun kracht zetten. Leiderschap overstijgt management en is onmisbaar in organisaties. Maar leiderschap is niet te leren.…

Lees verder!