Coaching voor medewerkers

Iminco biedt voor jouw organisatie zowel individuele coaching als teamcoaching aan.

1. Individuele coaching: Persoonlijke effectiviteit en regie

Iminco richt zich op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en regie van werknemers en leidinggevenden. In het coachtraject leert de cliënt zijn gedrag en de onderliggende drijfveren ervan beter begrijpen in relatie tot de context waarin hij functioneert. Met deze inzichten leert jouw medewerker vervolgens om zijn gedrag in de gewenste richting om te buigen en om deze veranderingen ook op de langere termijn vast te houden.

Een coachtraject bedraagt gemiddeld 8 sessies van 1,5 uur.

Iminco hanteert vaste tarieven voor individuele coachtrajecten. Er zijn aanvullingen mogelijk afhankelijk van de aanwezige behoefte. Zo komt het geregeld voor dat tijdens een coachtraject driegesprekken plaatsvinden tussen opdrachtgever, coach en cliënt. De invulling van de coachtrajecten is maatwerk, maar behandelt in ieder geval de volgende vragen:

 • ‘Wie ben ik en waar kom ik vandaan?’
 • ‘Welke eigenschappen vormen een rode draad in mijn gedrag tot nu toe?’
 • ‘Hoe heeft mijn huidige omgeving invloed op mijn gedrag van nu?’
 • ‘Wat kan ik zelf doen om mijn doelstellingen te behalen?’
 • ‘Wat heb ik van mijn omgeving nodig om mijn doelstellingen te behalen?’

Doelgroep

Iminco richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Medewerkers of leidinggevenden met functioneringsproblemen (denk bijvoorbeeld aan onvoldoende prestaties, (dreigend) verzuim of conflicten met andere collega’s of leidinggevende)
 • medewerkers die zichzelf persoonlijke willen ontwikkelen of het idee hebben dat ze niet op hun plek zitten
 • Leidinggevenden met een leiderschapsvraagstuk

2. Teamcoaching: Vergroten van teamveiligheid en onderlinge samenwerking

Iminco richt zich op het herstellen en versterken van de samenwerking binnen teams. Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep:

 • Teams met een ontwikkelvraag
 • Teams met samenwerkingsproblemen
 • Teams die in veranderprocessen zoals fusies en reorganisaties betrokken zjn

Een teamcoachtraject is altijd maatwerk. Neem vrijblijvend contact op om jouw vraagstuk door te spreken en / of een afspraak te maken voor een nadere kennismaking. .