Coaching van Iminco: een systemische kijk op persoonlijke ontwikkeling

Wordt ons gedrag bepaald door onze persoonlijkheid?

Hoewel we vaak wensen te geloven dat ons gedrag in hoge mate afhangt van onze persoonlijke eigenschappen, blijkt dat wij in veel hogere mate door onze omgeving worden beïnvloed dan wij denken. Dit heeft in de psychologie ook een naam: De fundamentele attributie fout. Dit fenomeen is veelvuldig in wetenschappelijk onderzoek bewezen. Wij mensen zijn geneigd om menselijk gedrag toe te schrijven aan persoonlijke eigenschappen en we onderschatten de invloed van de omgeving. Dat is een belangrijke conclusie voor coaching, aangezien jouw hulpvraag dus zal samenhangen met de omgeving waar je op dit moment in werkt en leeft.

Iminco heeft de coaching hierop ingericht en helpt jou om de volgende vraag te beantwoorden: ‘Hoe komt het dat ik met mijn eigenschappen in deze situatie/omgeving rondloop met deze hulpvraag? Deze systemische benadering helpt jou om een goed afgewogen keuze te maken over wat je precies wilt veranderen om jouw doelstellingen te behalen. Waar liggen je doelen op persoonlijk vlak? En wat wil (en kan) je precies aan je omgeving veranderen om jouw coachvraag optimaal te dienen? Iminco begeleidt je vervolgens in het zetten van stappen in de gewenste richting. Ook na de coachsessies besteedt Iminco in de eerste 6 maanden veel aandacht aan terugvalpreventie, door regelmatig telefonisch contact en onbeperkte hulp op afstand.

Coaching bij vraagstukken rondom jouw functioneren op je werk

Wanneer de coachwens zich concentreert rond jouw werk, dan is coaching voor medewerkers passend. Vraag in dat geval jouw werkgever naar de mogelijkheden binnen jouw organisatie om jouw coachtraject financieel te ondersteunen.

Leiderschapsontwikkeling.

Leidinggeven is geen sinecure en je bent als leider ook gewoon mens. Soms merk je dat je in je leiderschap in terugkerende patronen stapt die de samenwerking in de weg staan. Of je merkt dat jouw leidinggevende functie je meer energie kost dan je lief is. Of wellicht heb je een specifieke groeiwens. Er kunnen legio redenen zijn om te kiezen voor leiderschapscoaching. Iminco biedt verdiepende coachtrajecten aan die jou inzicht en grip geven op jouw persoonlijkheid, drijfveren en leiderschap.

Coaching vergt een creatieve aansluiting bij jouw persoon en vraag.

De invulling van het coachtraject is maatwerk, waarbij Iminco flexibel en creatief gebruik maakt van reguliere stromingen in de (positieve)psychologie (o.a. ACT, oplossingsgerichte- en cognitieve therapie, EMDR). Het grootste effect wordt echter gehaald door het persoonlijke contact, waarin je op respectvolle en veilige wijze met jezelf kunt kennismaken. In de gesprekken wordt regelmatig geëvalueerd in hoeverre we de juiste koers varen, zodat deze zo nodig tijdig kan worden bijgesteld.

Vrijblijvend kennismaken

De invulling van het coachtraject is maatwerk. Het kennismakingsgesprek is echter cruciaal. In een uur tijd kun je vrijblijvend al jouw vragen stellen en zoomen we al even in op jouw vraag. Daarna ben je helemaal vrij om te kiezen wat je wilt. Wel zo prettig.

Twijfel je of coaching passend is? Neem contact op of kom langs in Nijmegen, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.