Mijn medewerker functioneert niet naar verwachting, wat nu?

Als een medewerker niet naar verwachting functioneert, dan is dat voor jullie beiden een pijnlijke zaak.

Bekende voorbeelden van disfunctioneren zijn:

  • Conflicten op de werkvloer waar jouw medewerker steeds bij betrokken is
  • achterblijvende resultaten of terugkerende fouten in het werkproces, ondanks training en ondersteuning
  • Niet willen of kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsprocessen
  • Terugkerend verzuim

De onderlinge verhoudingen komen in deze gevallen gemakkelijk onder druk te staan en dat maakt dat het probleem snel kan verergeren.

Loont het de moeite om een functioneringsprobleem aan te pakken?

Jazeker. Een functioneringsprobleem op de werkvloer kan in rap tempo uitgroeien van een ergernis tot een onhoudbare situatie. Functioneringsproblemen die blijven sudderen en niet worden opgelost, leiden niet zelden uiteindelijk tot ontslag. Dat is extra schrijnend als jouw medewerker op inhoudelijk vlak juist een kei is in zijn vak. Dat is zonde. En waar vindt je zo snel een vervanger als de boel is geklapt? Op tijd investeren in een oplossing bespaart je – naast slapeloze nachten en stress- in veel gevallen dus hoge kosten.

De eerste helft van de oplossing: Het gesprek aangaan.

De eerste stap in de oplossing van een functioneringsprobleem is het herstellen van een veilige communicatie tussen jouw en de werknemer. Zonder samenwerking los je namelijk niets op en juist die samenwerking is naar verloop van tijd ver te zoeken. Iminco creƫert veiligheid in het gesprek en helpt jullie om de pijnpunten helder op tafel te leggen. Zij onderzoekt met alle betrokkenen wat er nodig is om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Dit vormt de basis voor de tweede helft van de oplossing: Wat gaan we doen?

De tweede helft van de oplossing: Samen werken aan een gezamenlijk doel

Een functioneringsprobleem van een medewerker staat nooit op zichzelf. Een functioneringsprobleem ontstaat als de omgeving en de medewerker niet goed op elkaar zijn afgestemd. Het is daarom niet verrassend dat veel functioneringsproblemen ontstaan bij reorganisaties of andere ingrijpende veranderingen. Het is daarom van belang om gezamenlijk te onderzoeken:

  • welke factoren spelen mee in het zichtbare probleem?
  • wat is nodig om tot een oplossing te komen?
  • Wie gaat wat doen om daar te komen?

Het antwoord op die vraag levert actiepunten op. Coaching van uw werknemer, een workshop, teamcoaching, driegesprekken… Iminco begeleidt jullie stap voor stap naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. En waar aanvullende expertise nodig is, daar heeft Iminco een waardevol netwerk paraat. Iminco hanteert het motto: ‘Een oplossing bereik je alleen samen’ Meer weten? Neem vrijblijvend contact op om jouw specifieke vraagstuk voor te leggen./