Tweedaagse training ‘Aan de slag met het 3 lagen cultuurmodel’.

Het programma

Dag 1: Begrijpen

Educatie: De achtergrond van het 3 lagen cultuurmodel

 • Hoe 3 systemen in ons brein ons sociale gedrag kunnen verklaren: De drie systemen-theorie van Judith R. Harris.
 • Wat mensapen ons kunnen leren over ons eigen groepsgedrag: belangrijke inzichten uit de primatologie, gebaseerd op het werk van Frans de Waal.
 • Het bedrijf als organisme: belangrijke inzichten uit de systeemtheorie

Educatie en Doen: Op een onbewoond eiland; hoe werkt groepsgedrag in een natuurlijke setting?
Belangrijke kenmerken van groepsgedrag komen aan bod:

 • ‘Wij tegen Zij’
 • Niches en rolverdeling
 • Hiërarchie en leiderschap
 • Wederzijdse afhankelijkheid
 • Veiligheid en status: de functie van de onder- en bovenstroom in groepen.

Doen: Analyseren eigen casuïstiek
Samen oefenen met casuïstiek: Analyseer de functie van groepsgedrag uit de dagelijkse praktijk, gebruikmakend van het 3 lagen cultuurmodel.

Dag 2: Beïnvloeden

Educatie: De context van het 3 lagen cultuurmodel

Er wordt nader stilgestaan hoe de context invloed heeft op de 3 verschillende niveaus van samenwerking.

 • Op Macro-niveau: verstoring van de natuurlijke hiërarchie
 • Op Meso-niveau: Interne versplintering van groepen
 • Op Microniveau: bedreiging van status

Educatie en Doen: Veel voorkomende samenwerkingsproblemen worden door de context nader verklaard

 • Coalitievorming
 • Apathie en besluiteloosheid
 • Gebrek aan initiatief
 • Wij tegen zij-effecten
 • Pesten en buitensluiting

Doen: Terug naar een productief evenwicht
Hoe kun je de context veranderen zodat groepen hun natuurlijke balans in samenwerking (her)vinden?

In groepjes wordt bij verschillende cultuurvraagstukken stilgestaan. Het cultuurvraagstuk wordt aan de hand van de opgedane inzichten geanalyseerd en er wordt nagedacht hoe verandering van de context het vraagstuk kan oplossen. Deze resultaten worden vervolgens plenair gedeeld en verzameld. Zo gaat iedere deelnemer met een gereedschapskist met zelf bedachte interventies naar huis.

Afsluiting en Evaluatie

ik wil me aanmelden