Ken je de ‘Oh shit! en nu?’– ervaring? Deze gedachten komen op als je verrast wordt door nieuwe inzichten die niet passen bij je oude overtuigingen. Alsof je even door elkaar wordt geschud. Iminco gelooft dat we die ‘Oh shit! En nu?‘ ervaring nodig hebben om onze vertrouwde overtuigingen opnieuw ter discussie te stellen. Nieuwe kennis over mens en gedrag mag daarom ook ongemakkelijk voelen. Want dit daagt je uit om je oude overtuigingen opnieuw tegen het licht te houden en van daaruit opnieuw met actuele bedrijfsvraagstukken aan de slag te gaan.

In deze seminars gaat Iminco de uitdaging aan om jou het ‘Oh shit! En nu?’– gevoel te bezorgen. In samenwerking met ervaringsexperts uit de praktijk worden actuele thema’s in een verfrissend nieuw daglicht gezet en ga je met gelijkgestemden het gesprek aan om jouw vraagstuk vanuit dit nieuwe perspectief opnieuw te onderzoeken.

Seminar thema

Beoordelen anno nu:

Een kwestie van de juiste tool?

Het oude ‘top down’ beoordelingssysteem komt steeds meer onder vuur te liggen. Het beeld van de manager die een jaarlijks beoordelingsgesprek heeft met zijn medewerkers wordt gezien als ‘niet meer van deze tijd’.

Maar deze verschuiving brengt allerlei nieuwe vragen met zich mee. Want wat komt daar dan voor in de plaats?

Als de manager niet meer het alleenrecht heeft op beoordelen, hoe moet het dan? En hoe gaan medewerkers ‘het goede gesprek’ met elkaar voeren? Als we feedback over ons functioneren zo belangrijk vinden, hoe kunnen we dit dan in de organisatie stimuleren? Is het een kwestie van het vinden van de juiste feedback/ beoordelingstool?

Laura Racké en Inge Mink nemen je mee in deze verfrissende ‘Oh shit! En nu?’- reis, waar bovenstaande vragen centraal staan.