Organisatiecoaching, wat is dat?

Een systemische kijk op bedrijfsvoering.

Een mens of team acteert voortdurend in wisselwerking met zijn omgeving. Hoge tijdsdruk, conflict, brandjes, een stroperig productieproces; het zijn allemaal symptomen die voortvloeien uit de interactie van het systeem binnen een organisatie. Doorgaans wordt er veel tijd en geld besteed aan het bestrijden van deze symptomen, terwijl de onderliggende oorzaak ervan blijft bestaan. Dit maakt dat oplossingen op de langere termijn onvoldoende beklijven.

Organisatiecoaching richt zich op de onderliggende oorzaak van deze symptomen.

Een organisatiecoach helpt alle betrokkenen om het onderliggende systeem en het eigen aandeel hierin beter te begrijpen. Daarbij helpt een organisatiecoach alle betrokkenen om gezamenlijk stappen in een gewenste richting te zetten. Organisatiecoaching is hiermee wezenlijk anders dan organisatieadvies. De concrete veranderingen en verbeteringen vloeien namelijk voort uit de inbreng en het initiatief van het team. Als zij zelf de verandering kunnen vormgeven, dan geeft hen dat de tools en de inzichten om flexibel in te spelen op doorlopende veranderingen binnen de organisatie. Daarmee is organisatiecoaching een toekomstbestendige investering in een wereld die nooit stilstaat.