Privacyverklaring Iminco

Versie 2018-1

Laatst aangepast op 28 september 2018

Iminco is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://iminco.nl
Adres: Guyotstraat 2, 6524AV Nijmegen
Telefoonnummer: 06-14291297
Mailadres: inge@iminco.nl

Inge Mink is de Functionaris Gegevensbescherming van Iminco. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die Iminco verwerkt

Iminco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Iminco verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Iminco verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Naam en adresgegevens van bedrijf / werkgever
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Iminco verwerkt

De website en diensen van Iminco hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Iminco kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Iminco raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Iminco zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via inge@iminco.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Iminco persoonsgegevens verwerkt

Iminco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Iminco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Iminco verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Iminco gebruikt

Iminco gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Iminco gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Iminco hiermee haar website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iminco en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Iminco een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij over u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inge@iminco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Iminco u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Iminco reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Iminco wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Iminco persoonsgegevens beveiligt

Iminco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via inge@iminco.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of de diensten van Iminco, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.