Teamcoaching

Als je een groep mensen bij elkaar zet, dan heb je nog niet vanzelfsprekend een team. Een team is erop gericht om met vereende kracht een gezamenlijke missie na te streven. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn heel veel teams die geregeld worstelen met samenwerking. En dat kan tot gevolg hebben dat het werkproces vertraagt, mensen hun plezier en de creativiteit in hun werk verliezen en er conflicten of geroddel onder tafel ontstaat. Het is belangrijk om te weten dat niemand specifiek schuldig is aan dergelijke patronen. Niemand kiest voor deze effecten, desondanks ontstaan ze in een handomdraai.

Bekende uitspraken teamleden

  • ‘Ons team is haar glans en creativiteit kwijt’
  • ‘We spreken wel over elkaar, maar niet tegen elkaar’
  • ‘Iedereen zit op zijn eigen eiland, we zijn vooral met onszelf bezig’
  • ‘Ieder overleg mondt uit in een conflict, we gaan het gesprek liever uit de weg’
  • ‘We moeten veranderen, maar niemand komt in beweging’
  • ‘Ik heb het gevoel dat ik aan dode paarden trek’
  • ‘Ik werk wel in dit team, maar ik voel me helemaal niet met hen verbonden’
  • ‘Ik ben op mijn hoede, ik vind het lastig om mijn team/ leidinggevende te vertrouwen’

Een team is een systeem met interactiepatronen

In een team beïnvloedt ieder teamlid elkaar direct en indirect. Ook de leidinggevende is onderdeel van dit systeem. Als deze interactie goed op elkaar is afgestemd, dan kan een team veel meer bereiken als geheel dan de som van alle individuele teamleden bij elkaar. Echter, dit geldt ook de andere kant op. Een team kan ook gemakkelijk allerlei ongewenste patronen ontwikkelen, die remmend en stagnerend werken in het uiteindelijke resultaat. En dit kan erin bijdragen dat bijvoorbeeld teamdoelen niet worden gehaald, de onderlinge communicatie verslechtert en mensen niet meer met plezier komen werken.

Teamcoaching geeft grip op het samenwerkingsproces

Goed functionerende teams hebben niet alleen goede communicatieve vaardigheden. Ze zijn ook gewend om in elkaar te investeren. Ze hebben een gezamenlijke visie, nemen eigenaarschap voor het behalen van gezamenlijke doelen en iedereen neemt verantwoordelijkheid om de teamsfeer open en veilig te houden. Teamcoaching helpt teams om de interactie met elkaar te leren begrijpen en om belemmerende patronen hierin samen om te buigen naar een opbouwende samenwerking. Want dit biedt de sleutel voor zelfsturing, creativiteit en regie in het doen van gave dingen op het werk. En wie wil er nu niet voor gave dingen uit zijn bed komen?

Is teamcoaching iets voor jouw team?

Neem contact op om jouw vraagstuk aan mij voor te leggen. Je krijgt vrijblijvend persoonlijk advies en indien gewenst kom ik bij je langs voor een nadere kennismaking.